Teixint relats de famílies

Des de fa tres anys, la Fundació està col·laborant amb l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer, del barri del Poble-sec, integrant pràctiques d’innovació educativa que fomenten el treball transversal i la importància del procés artístic en qualsevol àmbit de l’aprenentatge. Aquests projectes sempre s’han concebut i consensuat de manera col·laborativa entre el claustre docent i el departament educatiu de la Fundació, buscant la implicació directa de les famílies i la idea de pertinença a un territori.

«Teixint relats de famílies» neix de la necessitat de treballar amb l’alumnat la importància dels membres de la família. La família com a espai d’amor, de cura, de cooperació, de complicitat, on la creació artística és l’eina per vehicular un seguit de continguts curriculars que giraran entorn d’una de les obres més emblemàtiques de Miró, el Tapís , exposada a la Fundació Joan Miró.

El fil i la llana seran els fils conductors per treballar un aspecte molt íntim de l’artista, la relació amb la seva família més immediata.