Joan Miró: Pintura – Poesia

El simposi Joan Miró: Pintura - Poesia se celebrarà a París tot coincidint en el temps amb la gran retrospectiva de Joan Miró al Grand Palais i se centrarà principalment a estudiar la contribució que Joan Miró fa a l'art contemporani en recuperar la via de la fusió entre pintura i poesia i, així, superar el dualisme que separava la imatge del seu pensament discursiu. Al llarg d'aquesta trobada d'experts es revisarà la influència que van tenir les tradicions poètiques francesa i catalana sobre Miró i els seus coetanis.

Simposi organitzat per la Càtedra Miró (Fundació Joan Miró, Barcelona - Universitat Oberta de Catalunya), la New York University Paris i la Université Paris-Nanterre, amb el suport de la Provost's Global Research Initiative (NYU). Coordinat per Robert Lubar Messeri i Rémi Labrusse en nom de l'International Miró Research Group.

Consulteu el programa del simpos en anglès o en francès.

Lloc

NYU Paris - 57, boulevard Saint-Germain, París

Dates

Divendres 9 i dissabte 10 de novembre

Reserves

Entrada lliure (amb inscripció)

Inscripció