Català Roca. Una nova mirada

Exposició temporal

Dates

Exposició, comissariada per Luis Revenga, que aplega més de 300 fotografies realitzades des dels inicis fins al final de la seva carrera. La mostra planteja un recorregut per les aportacions de Francesc Català-Roca a la fotografia del nostre país, que representen una nova manera de mirar per l'objectiu fotogràfic.

Continguts:

300 fotografies de Francesc Català-Roca

Comissari:
Luis Revenga
Producció/organització: Fundació Joan Miró, Barcelona

La Fundació Joan Miró presenta, en el marc de la desena edició de la Primavera Fotogràfica, una exposició sobre l'obra de Francesc Català-Roca (Valls, 1922 - Barcelona, 1998), un dels fotògrafs més importants de Catalunya, no només pel seu paper de precursor en el camp de les avantguardes, sinó també com a testimoni directe de les transformacions de la nostra societat.

 L'exposició, comissariada per Luis Revenga, aplega més de 200 fotografies i està plantejada pràcticament com una antològica, des dels seus inicis a quinze anys com a ajudant del seu pare, Pere Català i Pic, fins al final.

Català-Roca. Una nova mirada
s'articula al voltant de cinc apartats:

    
- El primer apartat vol ser una mena de pròleg que ens situï l'artista dins el seu context a través de llibres, revistes, textos, articles, entrevistes i manifestos, així com retrats d'ell i d'altres fotògrafs contemporanis seus.
        
- El segon apartat està dedicat a l'enquadrament. L'angle de visió triat pel fotògraf determina l'estètica de la imatge, qüestió molt important per a ell com a herència de la seva admiració per les avantguardes.
        
- El tercer tracta de la llum, de com a través dels grans contrastos es pot aconseguir el màxim d'eloqüència.
    
- Al quart apartat s'analitza seva interpretació personal de l'espai i el volum.
        
- El cinquè bloc mostra, a partir dels postulats extrets de la seva experiència i les seves investigacions, l'obra en color posterior al 1973.

L'exposició, doncs, es planteja com un recorregut per les aportacions de Francesc Català-Roca a la fotografia del nostre país, que representen una nova manera de mirar per l'objectiu fotogràfic. Al mateix temps vol aconseguir dels espectadors una mirada diferent, nova, que els apropi a la multiplicitat de significats que ens ofereix la seva obra.