Nadala 08

Exposició temporal

Dates

52 paraules
La instal•lació 52 paraules és una derivació dels treballs titulats genèricament Llistats, que realitzo des de fa ja uns deu anys. Els Llistats són agrupacions de paraules i quantitats de tota mena, retallades cada dia dels titulars del diari abans de llençar-lo. M'interessa especialment que allò que apareix al diari estigui vinculat a la realitat. No es tracta, doncs, de xifres i paraules inventades, sinó d'un material que ha estat notícia per algun motiu que ara, fora del seu context, desconeixem.

52 paraules consisteix en un fris de text que recorre tot el perímetre del pati central de la Fundació Joan Miró. Consta, com el títol indica, de cinquanta-dues paraules extretes també del diari, que suggereixen alguns dels elements constitutius del pessebre, o fan al•lusió a les festes de Nadal. Són termes oberts, que prenen el seu sentit amb relació al context en què se'ls situa. Les paraules van precedides sempre de l'article un o una, i indiquen així la quantitat d'elements que expressa cadascuna. Aquesta unicitat els dóna també un sentit neutre i genèric. Es tracta de paraules quotidianes, interpretables de moltes maneres, segons el criteri i les vivències de l'espectador que les llegeix.

El concepte bàsic de la proposta seria traslladar el pessebre privat, el que es fa a les cases reproduint una escena rural d'una època passada, al moment actual, al món contemporani i a l'espai públic, amb la intenció de suggerir que al nostre entorn més immediat podem trobar, diluïts i amagats, els elements i les paraules que constitueixen el pessebre.

Ignasi Aballí
Octubre 2008

Presentació de la instal·lació: dijous 4 de desembre, a dos quarts de vuit del vespre