Pedagogies de fricció

Espai 13

Cicle
Lesson 0
Autor
Aida Sánchez de Serdio, Cristian Añó, Rachel Fendler
Dates
Comissariat
Ane Agirre, Juan Canela

Programa de mediació pedagògica conduït per Aida Sánchez de Serdio, Cristian Añó (Sinapsis) i Rachel Fendler.

El programa de mediació pedagògica del cicle Lesson 0, Pedagogies de fricció, té com a objectiu construir relacions de forma negociada amb i entre col·lectius diversos a partir de les propostes artístiques que integren el cicle.

Aquestes col·laboracions pretenen activar interpel·lacions mútues entre els participants (docents, artistes, estudiants, comissaris, educadors de museus, joves, entitats culturals i socials...) pel que fa a les seves posicions sobre l'educació i la pràctica artística.

A partir de debats i de la generació conjunta de propostes d'intervenció, Pedagogies de fricció proposa una reflexió compartida de la qual podran apropiar-se els diversos agents participants per tal de repensar els seus marcs d'acció respectius.

Blog Pedagogies de Fricció