Formació en ambidexteritat

Espai 13

Cicle
Lesson 0
Autor
Eva Kot'átková
Dates

Eva Kot'átková presenta per a Lesson 0 un projecte basat en el contrast o la coalició, sovint incòmoda, entre l'espai d'imaginació en què es desenvolupen les classes d'educació artística i el context acadèmic que amb freqüència les envolta. La instal·lació transforma l'Espai 13 en una estança a mig camí entre una aula en descomposició i un escenari propici per a l'educació artística, invocant una força creativa i alhora destructiva. Diversos objectes i accessoris utilitzats en processos pedagògics amb nens o adults són disposats en un escenari central i repartits per diferents espais de la sala. Els activen tant diverses accions performatives com el públic visitant. Les nocions de creativitat i destrucció tracen tota l'exposició, incidint així en la dislocació que es pot produir en treballar en determinats marcs amb aquells objectius utòpics que de vegades l'educació artística persegueix.

En relació amb l'exposició d'Eva Kot'átková, l'última del cicle, Pedagogies de fricció, el programa de mediació de Lesson 0, fa un gir reflexiu sobre el museu com a dispositiu pedagògic. Es planteja dur a terme una exploració dels rols implicats en el desplegament pedagògic de la institució i de les seves relacions per anar més enllà del diàleg crític propi de l'esfera pública i explorar formes performàtiques i narratives de discussió. L'objectiu és replantejar de manera productiva les possibilitats i problemàtiques que emergeixen en la intersecció de l'art i la pedagogia en el museu.

Vincles relacionats

Text dels comissaris (PDF 125,51 Kb)

Amb la col·laboració de:

  • El Periódico
  • Fundació Banc Sabadell