Seminari. Mestres del collage

Exposició temporal

Dates

Auditori de la Fundació Joan Miró

1 de febrer Dawn Ades: El collage, el fotomuntatge i l'avantguarda europea

6 de febrer Diane Waldman: Joseph Cornell, un univers de somnis

8 de febrer
Anne Umland: Un desafiament a la pintura: Miró i el collage als anys vint

15 de febrer
Dominique Dupuis-Labbé: El collage cubista: Picasso, Braque i la realitat

16 de febrer Carolyn Lanchner : La “bona noia ” de dadà : els fotomuntatges de Hannah Höch

20 de febrer Matthew Gale: Germana pertorbació: de De Chirico a Ernst

22 de febrer Alícia Suárez: L'avantguarda russa

27 de febrer
Lourdes Cirlot : La influència del collage en l'art de la postguerra a Europa i als Estats Units.

1 de març Isabelle Monod-Fontaine : Matisse i el paper retallat

6 de març Fèlix Fanés: Avantguarda i cultura de masses. Tres exemples